W jaki sposób samemu układać kostkę brukową?

Kształt kostki muszą być dostosowane do sposobu wykorzystania powierzchni. Kostka o gładkiej powierzchni będzie bardziej odporna na zabrudzenia, a szorstka będzie wymagała dodatkowej impregnacji.

kostka-brukowa

Ilość wymaganego materiału jest określana na podstawie pomiarów w terenie lub przy użyciu przygotowanego projektu. Zdecydowawszy się na ułożenie kostki brukowej, konieczne jest przygotowanie projektu. Musimy również określić wielkość powierzchni i całkowitą długość jej krawędzi w celu obliczenia ilości wymaganego materiału. W przypadku nierównego terenu lub konieczności określenia nachylenia w danym kierunku, wykopy, gdzie umieszczona będzie kostka brukowa mogą mieć różne głębokości w różnych miejscach.

Niezależnie od rodzaju krawędzi, rzędy kostek brukowych powinny być one ułożone w taki sposób, aby nie było potrzeby cięcia kostki. Warto wiedzieć, że układanie kostki brukowej rozpoczynamy od wstępnej instalacji krawężników na obu końcach prostych odcinków planowanej drogi. Tymczasowo stabilizujemy je, na przykład za pomocą kołków i metalowych prętów po obu stronach, najpierw określając ich ostateczną odległość. Następnym krokiem jest stworzenie powierzchni, która będzie się znajdować pod kostką. Grubość tej warstwy zależy od przewidywanego obciążenia, rodzaju gleby i jest ściśle związana z głębokością kanalizacji. Aby kostka chodnikowa lub brukowa była stabilna po ułożeniu, warstwa ta powinna się składać z piasku zmieszanego z cementem, który będzie wiązał ziarna piasku, chroniąc je przed wypłukaniem przez wodę. Na płaskiej podstawie kostkę umieszcza się w rzędach poprzecznych, stojąc na powierzchni, która została już ułożona.

Ze względu na możliwość stosowania różnych odcieni materiałów z różnych partii produkcyjnych, zaleca się mieszanie kostek z co najmniej trzech palet. Krawężniki powinny być umieszczone w odległości, która zapewnia małą szczelinę pomiędzy kostkami. Niepasujące elementy powinny być odcięte. Do tego celu wystarcza szlifierka kątowa z tarczą diamentową, a jeśli jej średnica jest zbyt mała, wykonujemy cięcie dwustronne. Ostatnim krokiem jest rozprowadzenie drobnego piasku na powierzchni, który przenika przez pęknięcia. Po usunięciu nadmiaru piasku, powierzchnia jest gotowa do użycia.