Uprawa kukurydzy – poradnik

Kukurydza wymaga odpowiednich warunków i metod uprawiania. Jeśli postępujemy odpowiednio, możemy liczyć na obfity plon.

uprawa kukurydzy

Kiedy siać kukurydzę
Kukurydza należy do roślin rzadkiego siewu. Sieje się ją w krótkim okresie między końcem kwietnia a początkiem maja. Warunkiem jest odpowiednia temperatura gleby, wynosząca między 8 a 10 stopni Celsjusza. Dobry termin siewu ma bardzo duże znaczenie – zbyt wcześnie zasiana kukurydza, w glebie o za niskiej temperaturze, będzie się słabo rozwijać. Z kolei siew zbyt późny sprawia, że roślina kiełkuje i wzrasta szybko, a skrócony okres wegetacji sprawia, że nie zwiększają się plony.

Odpowiednie nawożenie
Żeby kukurydza była wysokiej jakości i prawidłowo wzrastała potrzebuje makro i mikroskładników, na przykład azotu, cynku czy miedzi. Skuteczną metodą jest nawożenie dolistne nawozami sadowniczymi takimi jak te produkowane przez Arkop (oferta nawozów Activ dostępna jest na stronie arkop.pl). Ta metoda zapewnia lepszą przyswajalność niż przy nawozach doglebowych, szybkie uzupełnienie mikroelementów, jeśli brakuje ich w podłożu. Nawożenie jest bardzo istotne, ponieważ niedobory pierwiastków powodują na przykład chlorozę, słaby wzrost roślin, osłabienie kwitnienia i wiele innych problemów.

Głębokość siewu
W uprawianiu kukurydzy liczy się także głębokość siewu. Na cięższych glebach, sieje się co do zasady nie głębiej niż 4 centymetry pod powierzchnią ziemi, na lżejszych – 2. Jednak, kiedy następują okresy suszy, głębokość siewu może sięgać nawet 8 centymetrów. Podobnie jak w przypadku terminów siewu czy innych czynników – przesada w każdym kierunku jest szkodliwa. Ziarna kukurydzy posianej zbyt płytko mogą wyschnąć, natomiast zbyt głęboki siew utrudnia wzrost rośliny.

Wymagania glebowe
Oczywiście, dla prawidłowego rozwoju kukurydzy, zwrócić uwagę należy na jej wymagania glebowe. Na szczęście, są one relatywnie niskie. Kukurydza nie lubi gleb bardzo kwaśnych, suchych. Gleba, na której wiosną robimy siew, w zimie powinna być poddana głębokiej orce, a tuż przez siewem spulchniona, tak, aby zapewnić plonom jak najlepszy dostęp składników z gleby. Kukurydza jest rośliną dosyć tolerancyjną, ale nie rośnie dobrze na przykład na glebie, na której przedtem sadzono buraki cukrowe czy inne rośliny zbierane sprzętem, który mocno ugniata glebę.