Rodzaje czujników temperatury do zastosowań przemysłowych

Precyzyjny pomiar wartości temperatury określonego medium ma duże znaczenie dla prawidłowości przebiegu wielu procesów technologicznych, usprawnia zarządzanie tego typu procesami, minimalizuje również ryzyko awarii i błędów. Przemysłowy czujnik temperatury musi być zatem urządzeniem niezawodnym oraz przystosowanym do określonych warunków pracy, co gwarantuje bezpieczeństwo jego działania i dużą precyzję dokonywanych pomiarów.

czujnik-temperatury

Ze względu na przeznaczenie

Korzystając z kryterium zastosowań, na rynku urządzeń przemysłowych znajdziemy co najmniej kilka różnych rodzajów czujników temperaturowych. W podstawowej klasyfikacji możemy mówić o czujnikach dedykowanych ciepłownictwu i klimatyzacji – to sprzęt umożliwiający precyzyjne sterowanie różnorodnymi urządzeniami grzewczymi, przede wszystkim kotłami i klimatyzatorami. Czujnik temperatury w tego typu sprzęcie ma służyć  minimalizowaniu strat energii, tak by osiągnąć i podtrzymać zaprogramowaną wartość temperatury. Uwzględniając kryterium przeznaczenia, możemy mówić również o czujnikach dedykowanych branży spożywczej – to kategoria urządzeń wykonanych z materiałów, które mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością, czujnikach służących pomiarom temperatury gazów czy specjalnych rodzajach czujników do stref zagrożonych wybuchem, przeznaczonych do stosowania m.in. w przemyśle petrochemicznym.

Ze względu na rodzaj konstrukcji

Uwzględniając sposób budowy czujnika temperatury, możemy mówić przynajmniej o kilku różnych typach urządzeń. Najpopularniejsze z nich to oczywiście czujniki głowicowe i maszynowe, ale w sprzedaży znajdziemy również uniwersalne wersje czujników składających się z tzw. termoelementów płaszczowych. Ciekawym rodzajem czujnika jest model z rękojeścią, przystosowany do ręcznego pomiaru temperatury wybranego medium czy czujnik temperatury wykonany z materiałów charakteryzujących się zwiększoną odpornością na działanie wysokich temperatur, przeznaczony do pomiarów profesjonalnych, wykorzystywany m.in. w kotłach i różnorodnych procesach technologicznych zachodzących przy wysokim ciśnieniu i w ekstremalnych temperaturach.

Duża różnorodność dostępnych na rynku czujników temperatury umożliwia znalezienie sprzętu dopasowanego do ściśle określonych potrzeb i zastosowań. Takie urządzenie najłatwiej odnaleźć kierując się kryterium jego przeznaczenia, ewentualnie rodzajem zastosowanej konstrukcji. Warto również pamiętać, że zakup samego czujnika do pomiaru temperatury jest niewystarczający. Trzeba zainwestować również w urządzenia odczytujące pomiary i umożliwiające połączenie czujnika ze sterownikiem.