Poradnik dla użytkownika komina

Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważna jest właściwa eksploatacja systemu kominowego. Odpowiednia jego instalacja ma kluczowy wpływ nie tylko na poprawną pracę urządzenia grzewczego, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo domowników. W tym celu należy przeprowadzać bieżącą weryfikację stanu komina, dbać o jego okresowe przeglądy i regularne czyszczenie. W trosce o sprawny komin przez cały rok warto zapoznać się z kilkoma poniższymi wskazówkami.

komin

1. Przed pierwszą eksploatacją

Komin wraz z instalacją grzewczą to wyroby budowlane, dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad ich użytkowania – są one określone w polskich przepisach i normach. Przed zakupem komina, warto sprawdzić czy posiada on wymagane certyfikaty i atesty, a także wyposażony jest w odpowiednie parametry, na których nam zależy m.in. wysoki stopień niepalności. Przed pierwszą eksploatacją komin musi zostać poddany odbiorowi kominiarskiemu. Na tym etapie kominiarz powinien zwrócić uwagę na: dopasowanie komina do urządzenia grzewczego, pod względem odpowiedniego typu i średnicy; bezpieczną odległość komina od elementów łatwopalnych np. strychu, czy na prawidłowe wykonanie przyłącza spalin w kominie.

2. Pierwszy rozruch nowego komina

Po właściwej weryfikacji i dokonaniu odbioru przez kominiarza można przystąpić do pierwszej eksploatacji komina. Należy pamiętać, że rozgrzewanie nowo wybudowanego komina powinno odbywać się dopiero po jego całkowitym wyschnięciu – należy mieć pewność, że na ściankach rur szamotowych jest zawarta niewielka ilość wilgoci. Gwarancją tego będzie przechowanie komina przez 2-3 tygodnie w średniej temperaturze powyżej 15 °C. Przy pierwszym rozruchu komina lub dłuższej przerwie komin należy powoli rozgrzewać.

3. Dbałość o komin w czasie użytkowania

Komin działa poprawnie jedynie przy właściwej wentylacji – należy więc zadbać o poprawny bilans ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego, niezbędnego do prawidłowego i efektywnego procesu spalania w urządzeniu grzewczym oraz odprowadzania spalin. Bardzo często jednak użytkownicy komina doprowadzają go do stanu, w którym wentylacja nie działania właściwie – całkowicie zapominają o jej montażu, wykonują zbyt duże uszczelniania lub zatykają otwory wentylacyjne. Zaniedbanie tej kwestii w szczególności w odniesieniu do infiltracji (nawiewania) powietrza może prowadzić do groźnego dla zdrowia i życia zaczadzenia. – Najczęstszymi powodami zatrucia tlenkiem węgla są nieprawidłowo działająca instalacja grzewcza, niesprawne kominy i piece oraz zbyt wcześnie zamykane piece węglowe, z których CO wydobywa się w formie czadu. Przyczyną może być również nieprawidłowa wentylacja, wynikająca z zastosowania zbyt szczelnych okien, zasłanianie kratek wentylacyjnych, czy eksploatacja niesprawnych urządzeń gazowych, olejowych lub na paliwo stałe. – tłumaczy Dariusz Pilitowski, dyrektor ds. rozwoju w firmie Jawar. W trosce o bezpieczeństwo domowników należy wykonywać cykliczne przeglądy kominiarskie i regularne czyszczenie komina. Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. – Smoła, która wydziela się z opału w wyniku jego suchej destylacji lub spalania ze zbyt małą ilością powietrza, osadza się na ściankach komina. W trakcie rozgrzewania się komina smoła paruje, wydzielając łatwopalne opary – wystarczy iskra (np. podczas dokładania opału), aby komin uległ zapaleniu, a wtedy  temperatura w nim może przekroczyć 1000°C. – dodaje Dariusz Pilitowski. Przepisy nakazują wykonywanie przeglądów kominiarskich w domu przynajmniej raz w roku, natomiast w budynkach o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m² dwa razy do roku – do 31 maja i do 31 listopada. Istotne jest, aby przegląd był wykonywany przez profesjonalistę, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że cała procedura przebiegła w prawidłowy, bezpieczny i skuteczny sposób. Jednak sam przegląd komina nie wystarczy. Kolejnym obowiązkiem jest okresowe czyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych. W przypadku przewodów dymowych czyszczenie powinno zostać wykonane 4 razy w roku, przewodów spalinowych 2 razy w roku, natomiast przewodów wentylacyjnych raz w roku.

4. Podstawa bezpieczeństwa – bieżąca weryfikacja stanu komina

Po cyklicznym przeprowadzeniu przeglądów kominiarskich i regularnym czyszczeniu komina warto pamiętać, aby na bieżąco weryfikować jego sprawność. Każdy komin powinien: skutecznie odprowadzać produkty spalania z urządzenia grzewczego do atmosfery, zapewniać niezbędną ilość powietrza spalania, zagwarantować bezpieczeństwo pożarowe zarówno w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w przypadku wystąpienia pożaru sadzy w kominie, być jednocześnie odporny na działanie spalin i skroplin wytwarzanych w trakcie spalania, czy posiadać odpowiednią trwałość zarówno w częściach zabudowanych, jaki i wylotów umieszczonych ponad dachem. – W ostatnich latach postęp w technice kominowej jest dość duży, wraz z tym zmienia się także podejście do obsługi tego typu konstrukcji. Dlatego firma Jawar stale współpracuje z największymi organizacjami kominiarskimi. Wspólnie z kominiarzami wykonujemy testy kominów i wymieniamy się doświadczeniami i wprowadzamy nowe trendy w odniesieniu do sposobów ich obsługi – podkreśla Dariusz Pilitowski.

[PR]