Na czym polega konserwacja elektryczna?

Generalnie rzecz biorąc konserwacja instalacji elektrycznej polega na utrzymaniu instalacji elektrycznej w sprawności, w stanie umożliwiającym trwały oraz bezpieczny dopływ energii elektrycznej do jej użytkowników. Utrzymywanie instalacji elektrycznej w dobrym stanie technologicznym ma ważny wpływ na zachowanie np. ciągłości mechanizmów realizacji, bezpieczeństwa pożarowego w domu, zabezpieczenia narzędzi włączonych w sieć elektryczną i, co najistotniejsze, ma zagwarantować bezpieczeństwo ludziom.

konserwacja-elektryczna

Instalacje elektryczne w zgodzie z prawem
Wszelkie instalacje elektryczne przed przekazaniem do obsługi powinny być poddane oględzinom, kontrolom oraz testom. Nieodzowność robienia badań elektryki określana jest regulacją o prawie budowlanym. Zgodnie z przepisami właściciel domu przymuszony jest do wykonania kontroli, nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat, której zamiarem jest ustalenie stanu technologicznego oraz użyteczności domu do używania, także w obszarze instalacji elektrycznej. W wypadku oddziaływania elementów zewnętrznych, jak wyładowania powietrzne, powodzie czy ogromne podmuchy, badania owe trzeba robić zawsze po ich wystąpieniu.

Poprawna pielęgnacja, więc jaka?
Od strony technicznej, konserwacja instalacji elektrycznej winna dążyć do tego, żeby w stu procentach wykluczyć działanie przepięć kanałów. Ważne jest także zabezpieczenie ich w wypadku nastąpienia zgorzenia – w takich okolicznościach właściwe sensory, powinny odciąć napięcie sieci. Istotną częścią prac konserwatorskich przy instalacjach, jest też izolowanie okablowania oraz ekwipunku. Mowa między innymi o kontrolowaniu poprawności oddziaływania rezystancji izolacji, czyli kontaktów różnicowo-prądowych.

Określone prace renowacyjne silnika elektrycznego obejmują przede wszystkim wyeliminowanie wszystkich zabrudzeń z radiatorów i oczyszczenie bądź przebudowę filtrów powietrza zarówno wlotowych jak również wylotowych. Ważną funkcję gra ustalenie prawidłowości pracy wentylatorów oraz oczyszczenie bądź wyeliminowanie elementów, jakie mogą zatrzymać przepływ powietrza.

Potrzebne jest obejrzenie połączeń elektrycznych pod kątem właściwego dokręcenia. Podczas prac w tym obszarze często używa się kamery termowizyjnej.