JAK UBIEGAĆ SIĘ O KINDERGELD W NIEMCZECH?

Państwo niemieckie posiada rozbudowany system opieki socjalnej oraz wyższy niż w Polsce poziom opieki medycznej. W związku z tym nie powinny dziwić statystyki mówiące o tym, że bardzo często ten kraj jest wybierany przez emigrujących za praca Polaków. Gdy całe rodziny podejmują decyzję o wyjeździe do naszych zachodnich sąsiadów perspektywa pomocy ze strony państwa może być przysłowiowym języczkiem u wagi. Co więcej świadczenia rodzinne wypłacane są także wtedy, gdy w Niemczech w związku z wykonywaną pracą przebywa tylko jedno z rodziców, a dzieci mieszkają z drugim z nich w kraju pochodzenia. W takim wypadku rodzice dzieci muszą być małżeństwem.

kindergeld

KINDERGELD – CO TO ZNACZY?

Jednym z podstawowych świadczeń rodzinnych jest Kindergeld. To nic innego jak świadczenie socjalne wypłacane na dzieci do momentu podjęcia przez nie pracy, jednak nie później niż do dnia ich 25 urodzin. Jeżeli dziecko przestanie się uczyć lub podejmie pracę nim ukończy 25 rok życia, wtedy ustaje prawo do pobierania na nie zasiłku przez rodziców. W świetle niemieckiego prawa Kindergeld przysługuje nie tylko na biologiczne dzieci pozostające pod naszą opieką, ale także na dzieci adoptowane, przybrane, dzieci z poprzedniego związku naszego obecnego współmałżonka, dzieci zarejestrowanego partnera życiowego (dotyczy to związków jednopłciowych), jak również na wnuki.

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK?

Otrzymywanie Kindergeld w Niemczech wiąże się z koniecznością złożenia wymaganych przez Kasę Rodzinnej Krajowego Urzędu Pracy zaświadczeń i dokumentów, do tego należy również dołączyć właściwy wniosek. Choć zasiłek przysługuje rodzicom bez względu na ich dochody to jednak sytuacja zawodowa ma wpływ na dokumenty, jakie należy skompletować przed udaniem się do urzędu. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech, osoby oddelegowane do pracy w tym kraju przez pracodawcę, a także te, które nie zostały oddelegowane do pracy za Odrą zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem powinny zebrać nieco inne zaświadczenia. Wśród dokumentów potrzebnych do uzyskania Kindergeld w Niemczech znaleźć powinny się np.:

 1. dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec
 • kopia unijnego aktu małżeństwa,
 • kopia unijnego aktu urodzenia dziecka,
 • kopia zarejestrowania gewerbe,
 • kopia zaświadczenia o dochodach,
 • rozliczenia firmy z niemieckim urzędem skarbowym,
 • zaświadczenie o stanie rodziny,
 • kopia ubezpieczenia na terenie Niemiec,
 • kopia umowy najmu mieszkania;
 1. dla osób oddelegowanych przez pracodawcę do pracy na terenie Niemiec
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia potwierdzenia zameldowania na terenie Niemiec,
 • kopia zaświadczenia o tym, że podobny zasiłek na dziecko nie jest pobierany w żadnym innym kraju Unii Europejskiej,
 • kopia umowy o pracę z zaznaczeniem oddelegowania danego pracownika;
 1. dla osób, które nie zostały oddelegowane przez pracodawcę do pracy na terenie Niemiec
 • zaświadczenie o stanie rodziny,
 • kopia zaświadczenia rozliczenia za pracę wykonaną przez wnioskodawcę
  lub o podatku z tytułu wynagrodzenia w Niemczech.

Pełną listę koniecznych dokumentów znaleźć można na stronie niemieckiego urzędu odpowiedzialnego za rozpatrywanie oraz przyznawanie wniosków, jak również polskich biur doradczych, które swoje usługi świadczą także u naszych zachodnich sąsiadów.

Dużo informacji na temat życia w Niemczech znajdą Państwo na portalu: www.doradcaniemcy.pl